Interview DRS.page1

‘Drs’, november 2017

Zoveel dingen zijn er die je van te voren nooit kunt bedenken als je de stap naar een landverhuizing zet.
Zoveel mensen die meedromen, meeleven, meelijden;) en meelezen, om maar iets te noemen.
Onlangs via het blad DRS bijvoorbeeld. En afgelopen week door middel van de Terdege. (Zie voor het complete verhaal eventueel het nummer van 24 januari.)

Artikel Terdege Januari 2018 KOPIE.page1

Artikel Terdege Januari 2018 KOPIE.page2

Artikel Terdege Januari 2018 KOPIE.page3